ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η οργάνωση του εργοταξίου και η επίβλεψη του έργου, με την πλήρη ευθύνη του συντονισμού και της σωστής εκτέλεσης των εργασιών, αποτελούν τον πυρήνα της υλοποίησης κάθε έργου.

Σε αυτή τη διαδικασία, λειτουργούμε ως τεχνικοί σύμβουλοι προσφέροντας μία σειρά λύσεων, σύμφωνες με τις απαιτήσεις του εργοδότη μας και των τάσεων στην κατασκευή.

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Ο σεβασμός στην επένδυση του εργοδότη μας μεταφράζεται από εμάς σε μια σειρά από δράσεις:

  • Λειτουργούμε με διαδικασίες διαφάνειας αποκλείοντας κρυφές χρεώσεις
  • Δεσμευόμαστε για την ποιότητα της κατασκευής μέσω της συγγραφής υποχρεώσεων
  • Η υλοποίηση όλων των σταδίων της κατασκευής γίνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που υπογράφεται
  • Προσφέρουμε εγγύηση έργου και επικυρώνουμε με τον τρόπο αυτόν την ουσιαστική και υπεύθυνη παρουσία μας και μετά την ολοκλήρωσή του.
Κατασκευή