Με βαθιά γνώση της κατασκευής και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και με δομημένη επικοινωνία και προσωπική επαφή καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, διασφαλίζουμε άριστο αποτέλεσμα σε όλα μας τα έργα.

 

[ 1 ]IN SCOPE

Οι μηχανικοί της εταιρείας μας αναλύουν σχολαστικά τις απαιτήσεις του κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, συντονίζουν και επιβλέπουν το πρόγραμμα εργασιών σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο την άρτια εφαρμογή των μελετών και την επίτευξη του σκοπού του έργου.

[ 2 ]ON SCHEDULE

Χρησιμοποιώντας προηγμένες μεθόδους και λογισμικά διαχείρισης χρόνου και έχοντας γνώση όλων των σταδίων της κατασκευής, συντάσσουμε ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, παρακολουθούμε στενά τον χρονικό προγραμματισμό, επεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και εξασφαλίζουμε με αυτόν τον τρόπο την έγκαιρη παράδοση του έργου.

[ 3 ]On Budget

Με στατιστική ανάλυση των τιμών από τη βάση δεδομένων μας και ενδελεχή έλεγχο της αγοράς προσεγγίζουμε με ακρίβεια το τελικό - πραγματικό κόστος της κατασκευής. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε και να βελτιστοποιούμε τη διαχείριση των πόρων, ώστε να μένουμε πάντα εντός του αρχικού μας προϋπολογισμού.

Πως προσεγγίζουμε την κατασκευή