Τοποθεσία

Πεντέλη, Αττική

Service

Κατασκευή

Surface

350 m²

Architectural Design

Aristides Dallas Architects

Structural Engineer

Εμμανουήλ Ροδίτης

Mechanical Engineering

CONAP - Ανδρέας Ψαρουδάκης, Ευάγγελος Τέντης

Type

Κατοικία

Project Status

Ολοκληρωμένο

Client

Ιδιώτης

Πρόσθετες Πληροφορίες

Interior Design

Stedi Design Studio

Teme Architects

Φωτογραφίες

Παναγιώτης Βουμβάκης

Κατοικία στην Πεντέλη 1
Κατοικία στην Πεντέλη 2
Κατοικία στην Πεντέλη 3
Κατοικία στην Πεντέλη 4
Κατοικία στην Πεντέλη 5
Κατοικία στην Πεντέλη 6
Κατοικία στην Πεντέλη 7
Κατοικία στην Πεντέλη 8
Κατοικία στην Πεντέλη 9
Κατοικία στην Πεντέλη 10
Κατοικία στην Πεντέλη 11
Κατοικία στην Πεντέλη 12
Κατοικία στην Πεντέλη 13
Κατοικία στην Πεντέλη 14
Κατοικία στην Πεντέλη 15
Κατοικία στην Πεντέλη 16
Κατοικία στην Πεντέλη 17
Κατοικία στην Πεντέλη 18
Κατοικία στην Πεντέλη 19
Κατοικία στην Πεντέλη 20
Κατοικία στην Πεντέλη 21
Κατοικία στην Πεντέλη 22
Κατοικία στην Πεντέλη 23
Κατοικία στην Πεντέλη 24
Κατοικία στην Πεντέλη 25
Κατοικία στην Πεντέλη 26
Κατοικία στην Πεντέλη 27
Κατοικία στην Πεντέλη 28
Κατοικία στην Πεντέλη 29
Κατοικία στην Πεντέλη 30