Τοποθεσία

Μύκονος, Κυκλάδες

Service

Κατασκευή

Surface

616 m²

Architectural Design

Aristides Dallas Architects

Type

Ξενοδοχειακό Συγκρότημα

Project Status

Ολοκληρωμένο

Client

CUBIC Μονοπρόσωπη, Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 1
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 2
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 3
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 4
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 5
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 6
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 7
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 8
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 9
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 10
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 11
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 12
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 13
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 14
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 15
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 16
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 17
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 18
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 19
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 20
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 21
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 22
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 23
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 24
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 25
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 26
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 27
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 28
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 29
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 30
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 31
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 32
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 33
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 34
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 35
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 36
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 37
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 38
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 39
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 40
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 41
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 42
Ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μύκονο 43