Μια πρωτοποριακή ψηφιακή εμπειρία που αλλάζει τα δεδομένα στον κατασκευαστικό κλάδο.

Αν μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, τότε η εικονική περιήγηση είναι σίγουρα μια δημιουργική εμπειρία.

Η μεγαλύτερη πρόκληση σε κάθε ανακαίνιση είναι το να μεταφερθεί η εμπειρία της κατοίκησης στον εκάστοτε εργοδότη. Χωρίς εικόνα, είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος το τελικό αποτέλεσμα και να έχει άποψη για το εάν αυτό συνάδει με τις επιθυμίες του.

Η υπηρεσία της CRYSTAL Construction Engineering απαντά σε αυτήν την πρόκληση, δίνοντας πρόσβαση στο υπό ανακαίνιση έργο από το πρώτο κιόλας στάδιο. Πλέον, ο εργοδότης μας, μέσω του CRYSTAL Virtual Experience και με τη δυνατότητα πλοήγησης, μπορεί να έχει πλήρη εικόνα του νέου του χώρου και να περιηγηθεί ψηφιακά σε αυτόν, να πραγματοποιήσει αλλαγές και να τον δει ολοκληρωμένο, προτού ξεκινήσουν οι εργασίες.

Αναλαμβάνοντας την πλήρη ανακαίνιση ενός χώρου, η τεχνικά καταρτισμένη ομάδα μας, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, δημιουργεί μία ψηφιακή μακέτα του έργου. Σε αυτήν, θα αποτυπωθεί οπτικά το τελικό αποτέλεσμα και θα δοθεί πρόσβαση στον εργοδότη μας, ούτως ώστε να «μεταφερθεί», στο επίκεντρο της κατασκευής, συμβάλλοντας στη διαμόρφωσή της.