Αναπόσπαστο κομμάτι στον τομέα της σύγχρονης κατασκευής αποτελεί η Μελέτη Εφαρμογής, η οποία έρχεται να συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει την οριστική μελέτη ενός έργου.

Η Μελέτη Εφαρμογής δίνει τη δυνατότητα σε πληρέστερη και λεπτομερέστερη απεικόνιση της κατασκευαστικής δομής, ενώ ταυτόχρονα προδιαγράφει τα υλικά δόμησης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο εφαρμογής τους μέσω τήρησης των προτύπων και των κανονισμών. Στόχος της Μελέτης Εφαρμογής είναι η βελτιστοποίηση της κατασκευαστικής διαδικασίας μέσω της σύνθεσης του λεπτομερούς σχεδιασμού και των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην CRYSTAL Construction Engineering ειδικευόμαστε στην εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής και σε συνδυασμό με τη γνώση και την εμπειρία μας αναλαμβάνουμε ταυτόχρονα συμβουλευτικό ρόλο προτείνοντας εναλλακτικές με στόχο την ποιοτική και οικονομική βελτιστοποίηση.

 

Μελέτη Εφαρμογής